Za nami obchody Międzynarodowego Dnia Dobroczynności

0
86

Do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Dobroczynności dołączyła grupa około 100 pracowników Urzędu m.st. Warszawy, którzy w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego zaangażowali się w inicjatywy na rzecz bezdomnych zwierząt i ochrony środowiska.

Wolontariuszki i wolontariusze zaangażowali się w spacery z psami przebywającymi pod opieką Schroniska na Paluchu oraz akcje sprzątania terenów zielonych na prawym brzegu Wisły i należących do Lasów Miejskich w Dzielnicy Wawer. Wolontariat pracowniczy był okazją do integracji, lepszego poznania się pracowników. Wszyscy działali z dużym zaangażowaniem co w efekcie przyczyniło się do uporządkowania terenów w dwóch dzielnicach m.st. Warszawy. Praca i wkład wolontariuszy wpisały się w prowadzone od kilku lat działania m.st. Warszawa prowadzone w ramach projektu i kampanii „Dzielnica Wisła”. Spacer w schronisku był natomiast okazją do poznania instytucji oraz stałej oferty wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 r., a zainicjowany rok wcześniej dzięki zaangażowaniu węgierskiej inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego. W tym dniu wolontariusze z całego świata angażują się w działania na rzecz innych, aby okazać solidarność dla działań charytatywnych. Obecnie idea ma szerszy wymiar i obejmuje wsparcie dla zwiększenia odpowiedzialności społecznej i zwrócenie uwagi na problemy pojawiające się w społecznościach.

Program Wolontariatu Pracowniczego powstał w ramach projektu „Ochotnicy Warszawscy”, który zakłada długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie. Program Wolontariatu Pracowniczego umożliwia pracownikom inicjowanie i realizowanie lokalnych działań społecznych.

Więcej informacji na temat  wolontariatu można znaleźć na Miejskim Portalu Wolontariatu – www.ochotnicy.waw.pl