Wola kontynuuje udany pilotaż ograniczenia parkowania na podwórkach

0
125

Już wkrótce kolejnych 5 podwórek na Woli zostanie objętych specjalnym programem parkowania. Postój na nich będzie możliwy tylko na podstawie wydawanych identyfikatorów, których dystrybucja wśród mieszkańców ruszy we wrześniu.Pilotażowy program mający za zadanie uporządkować parkowanie i zapobiec przekształcaniu podwórek w bezpłatne parkingi wystartował na Woli 1 marca 2019 roku. Objęte nim zostały 4 podwórka, a wjazd, zatrzymywanie się i parkowanie na nich jest możliwe tylko dla osób,  posiadających specjalny identyfikator, służb miejskich oraz usługodawców i dostawców świadczących usługi dla mieszkańców bądź najemców lokali użytkowych. Wydanie identyfikatora upoważniającego do parkowania dwóch pojazdów jest bezpłatne. – Wydajemy je osobom posiadającym meldunek w obrębie danego osiedla, posiadającym tytuł prawny do nieruchomości na danym podwórku, prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu i prowadzącym działalność gospodarczą – wymienia Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola. – Program okazał się na tyle skuteczny i zadowalający, że już niebawem rozszerzymy go o kolejnych pięć podwórek – dodaje.

 

Nowa organizacja ruchu na kolejnych wolskich osiedlach ma być wprowadzona już w październiku, a dystrybucja identyfikatorów wśród mieszkańców rozpocznie się 23 września. –  Wjazd na podwórko bez identyfikatora będzie niemożliwy, dlatego zachęcam zainteresowanych do składania stosownych wniosków – mówi burmistrz Strzałkowski. – Identyfikatory, na których będą mogły znaleźć się numery rejestracyjne maksymalnie dwóch pojazdów wydaje wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Wnioski można składać w siedzibie wolskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Bema 70 oraz w odpowiednim dla danego podwórka Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców – dodaje.

 

Harmonogram wprowadzenia nowych organizacji ruchu na wolskich osiedlach:

– 18.10.19 – al. Solidarności 119-125 (działki nr 3, 5, 7/1, 7/2 z obrębu 6-01-02)

– 21.10.19 – ul. Wolska – ul. Płocka  – ul. Rabsztyńska (działki nr 134/1, 134/2 z obrębu 6-03-18)
– 23.10.19 – ul. Nowolipki 25, 25A, 25B, ul. Smocza 1-3, ul. Nowolipie 26, 26A i 26B (działki nr 53, 66, 70 z obrębu 6-02-07)
– 25.10.19 – ul. Nowolipki 14 ul. Dzielna 9A, 7B i 9, al. Jana Pawła II 49 (działka nr 31/3 z obrębu 6-02-05)
– 30.10.19 – ul. Chłodna 2/18 (działka nr 94 z obrębu 6-01-02)