Warszawskie żłobki – planowane zmiany

0
109

Program bezpłatnych żłobków w Warszawie idzie zgodnie z planem. Od września tego roku sukcesywnie przyrasta liczba miejsc w placówkach miejskich, a przede wszystkim prywatnych, pozyskanych do programu dzięki konkursom dla przedsiębiorców.

Obecnie mamy w stolicy 20 828 miejsc w żłobkach, w tym 12 012 miejskich (8237 własne, 3775 wykupione) oraz 8816 miejsc w żłóbkach prywatnych. W każdy piątek, w wyniku rozstrzygniętych konkursów, do systemu dodawane są kolejne miejsce (ostatnio 22 listopada przybyło 130 miejsc). Wzrost liczby miejsc dla najmłodszych spowodował, że w niektórych dzielnicach są one dostępne „od ręki”. W Białołęce, na Mokotowie, Woli, w Wesołej, Wilanowie i Ursynowie czeka na dzieci 361 miejsc.
Kilkumiesięczne doświadczenie w realizacji programu wykazało potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań w systemie przyjmowania dzieci do miejskich żłobków. Na najbliższej Radzie Miasta (28 listopada) zostaną one przedstawione i będą dotyczyć: konieczności szczepień, zwiększenia stawki żywieniowej oraz zmiany zarządzania frekwencją w placówkach.

Obowiązkowe szczepienia
W kolejce dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka jest 2400 niezaszczepionych maluchów. Dziś do placówek mogą być przyjmowane dzieci bez obowiązkowych szczepień, choć otrzymują z tego powodu mniej punktów w procesie rekrutacji. Dzieci niepoddane obowiązkowym szczepieniom stanowią zagrożenie dla zdrowia pozostałych podopiecznych i personelu. Miasto postuluje uszczelnienie tego systemu, tym bardziej, że rodzice w przeprowadzonej ankiecie (badanie listopad 2019r., próba 4,5 tys. respondentów) wskazali, że żłobki powinny być dostępne wyłącznie dla dzieci zaczepionych (90% odpowiedzi).
Miasto pragnie wprowadzić bezwzględny wymóg uzyskania bezpłatnego miejsca w żłobku dopiero po okazaniu przez rodzica wpisu w książęce zdrowia o dokonanych szczepieniach. Takie rozwiązanie jest zgodne z obowiązującym prawem i stosowane już w innych miastach Polski.

Stawki żywieniowe
Obecnie maksymalna stawka żywieniowa w żłobkach miejskich wynosi 10 zł. Natomiast w placówkach prywatnych 12-15 zł. We wspomnianym badaniu rodzice wyrazili opinię, że są za urealnieniem tej kwoty do wysokości 12-13 zł (42% respondentów) albo 14-15 zł (27%). Miasto proponuje zmianę górnej stawki odpłatności za żywienie jako spełnienie postulatu rodziców w celu zapewnienia różnorodności, jakości i liczby posiłków. 15 zł byłoby górną granicą dziennej stawki, a jej wprowadzenie byłoby zależne od decyzji rodziców. Urealnienie stawki w 2020r. uwzględniałoby także inflację.

Frekwencja
W sytuacji bezpłatnej opieki żłobkowej kluczowym problemem w żłobkach jest wykorzystanie miejsc oraz odpowiedzialne korzystanie z nich przez rodziców.  Jak pokazują statystyki frekwencja w placówkach oscyluje wokół 60%. Oznacza to, że każdego dnia niewykorzystywanych jest około 40 % miejsc. Warszawa planuje wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy z rodzicem w przypadku nieprzerwanej i niezgłoszonej nieobecności dziecka przez dłuższy czas. Aby ułatwić rodzicom zgłoszenie absencji swoich pociech w miejskich żłobkach działa już aplikacja, z pomocą której rodzic może powiadomić o nieobecności i jak długo ona potrwa, ale także mieć podgląd planu zajęć, mieć kontakt z personelem placówki, czytać tablicę ogłoszeń czy zweryfikować rozliczenia za posiłki.

Miasto planuje także nowe rozwiązania, które pozwolą na urealnienie kolejki oczekujących na przejęcie do żłobka. Obecnie jest tam 13 tys. dzieci, ale w tym jest 4700 poniżej 1 roku, które nie mogą ze względu na wiek być jeszcze przyjęte do placówki, 2400 dzieci nieszczepionych, 138 niezamieszkałych w stolicy oraz 522 matek i 944 ojców niepłacących podatków w Warszawie.
Kolejka liczona nowym systemem pokaże prawdziwą, realną liczbę dzieci oczekujących na miejsce.

W załączniku wyniki badań rodziców z listopada 2019r. przeprowadzane przez Zespół Żłobkówm.st. Warszawy.