Warszawska oświata po dzwonku

0
123

Tłok na korytarzach, bardzo liczne klasy i dziesiątki milionów złotych wydanych z budżetu na zakup dodatkowego wyposażenia i adaptację pomieszczeń. Tak wyglądają warszawskie szkoły po pierwszym tegorocznym dzwonku.

Czekają nas trudne lata. Skutki rządowej „deformy” to lekcje w liczniejszych klasach, do wieczora, z krótkimi przerwami, czasami w różnych budynkach, w ścisku w szatniach i na korytarzach, z dwoma podstawami programowymi i bez niektórych nauczycieli. Zrobimy jednak wszystko, by utrzymać wysoką jakość nauczania – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Do warszawskich szkół ponadpodstawowych – liceów, techników i szkół branżowych I stopnia poszło w tym roku ponad 40 tys. „pierwszaków” – dotychczas było ich ok. 19 tys. Łącznie w tym roku jest aż 250 tys. uczniów w szkołach i przedszkolach.

W 80 proc. warszawskich szkół zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia na sale dydaktyczne, szatnie czy małe sale gimnastyczne. Zakupiono pomoce dydaktyczne i dodatkowe wyposażenie.

Wydatki  związane z „podwójnym rocznikiem” w 2019 r. wyniosły ok. 20 mln zł.

A cała rzekomo „bezkosztowa” reforma (z likwidacją gimnazjów) kosztowała budżet miasta  ponad 80 mln zł. Były to dodatkowe wydatki bo subwencja jest za niska. Warszawa na edukację wydaje prawie 4,5 mld zł rocznie a subwencja oświatowa wynosi niecałe 2 mld i nie pokrywa nawet pensji.

– W Śródmieściu wygospodarowanie i wyposażenie dodatkowych powierzchni dla uczniów z kumulacji roczników pochłonęło 1,2 mln zł. Są to pieniądze, które, gdyby nie rządowa „deforma” oświaty, można było przeznaczyć na programy wspierające mieszkańców. Wszystkich uczniów szkół średnich, ich rodziców i nauczycieli czekają niełatwe lata. Jestem jednak przekonany, że wspólnie damy radę. Nie zostawimy naszych mieszkańców – mówi burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Pokoje nauczycielskie, schowki, czytelnie, a nawet części korytarzy zamieniono w sale lekcyjne. Największe z sal rozbito na mniejsze. To w nich odbywają się zajęcia wymagające podziału na grupy, np. te z języków obcych czy zajęcia laboratoryjne. Nowo utworzone pomieszczenia wypełniono ławkami, krzesłami, a także niezbędnymi pomocami dydaktycznymi. Przeprowadzone prace pozwoliły na zwiększenie miejsc w klasach I oferowanych przez szkoły średnie. Ich liczba wzrosła o 2 666 miejsc w porównaniu z liczbą dostępną rok wcześniej – w Śródmieściu w szkolnych ławach zasiadło 6 634 uczniów.

Ogółem w Śródmieściu wakacyjnymi zmianami objętych zostało 49 placówek. Na poprawę ich stanu dzielnica przeznaczyła blisko 16 mln zł. Wśród zrealizowanych prac znalazły się zarówno drobne naprawy, jak i kompleksowe modernizacje. Nowa instalacja elektryczna i teletechniczna w SP nr 41 przy ul. Drewnianej 8, remont instalacji centralnego ogrzewania w II LO przy ul. Myśliwieckiej 6, remont szatni w SP nr 210 przy ul. Karmelickiej 13, modernizacja kuchni w przedszkolach nr 1 (ul. Grzybowska 12/14a) oraz nr 35 (ul. Górskiego 1), nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 2 (ul. Orla 11) – to tylko przykłady licznych prac realizowanych w Śródmieściu.

Sportowa „Hoffmanowa”

Edukacja to priorytet i największa pozycja w budżecie miasta. W 2019 r. przeznaczamy na nią aż 4 mld 916 mln zł.

– Pomimo trudności będziemy w inwestowali w edukację. W latach 2019 – 2023 oprócz budowy kilkudziesięciu nowych szkół i przedszkoli zaplanowaliśmy 250 innych inwestycji za 1,2 mld zł. Między innymi budowę nowoczesnego kompleksu sportowego przy IX LO. Powstanie już za dwa lata – dodaje wiceprezydent.

O poprawę obecnych niełatwych warunków od lat zabiegała społeczność „Hoffmanowej”. Choć szkoła dysponuje salą gimnastyczną, to jest ona zbyt mała jak na potrzeby placówki. Zajęcia odbywają się zatem na dworze oraz w klasach prowizorycznie zaadaptowanych na potrzeby lekcji wychowania fizycznego. Problem przybrał na sile, gdy do szkolnych murów zawitali uczniowie z kumulacji roczników.

Podpisanie umowy na budowę kompleksu odbyło się 2 września br. Jego część główną stanowić będzie hala oferująca boiska do koszykówki oraz piłki ręcznej. Dodatkowo obiekt o kubaturze 17 tys. m3 pomieści siłownię, salę dedykowaną treningom szkolnych sekcji sportowych, szatnie oraz pokoje trenerskie. – Warto zauważyć, że na dachu budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli na zmniejszenie poboru energii elektrycznej z sieci. Jest to bezpośrednia realizacja polityki budowania miasta przyjaznego nie tylko mieszkańcom, ale również klimatowi, przyjętej przez władze Warszawy – dodaje zastępca burmistrza Śródmieścia Paweł Martofel.

Łączna wartość inwestycji to 17 mln zł. Jej ukończenie planowane jest na listopad 2021 r. Prace realizowane są przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.