Stypendia dla doktorantów – niedługo poznamy laureatów

0
74

Komisja stypendialna zarekomendowała projekty badawcze do stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów. Każdy temat ubiegający się o stypendium był poddany merytorycznej dyskusji, a następnie głosowaniu. Na podstawie rekomendacji komisji prezydent stolicy ogłosi listę stypendystów.

Nabór wniosków do nowego programu stypendialnego trwał do 30 czerwca 2019 r. Nadeszło 75 wniosków od doktorantów z 13 warszawskich uczelni. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej. Najpopularniejsze obszary, w których składano wnioski dotyczyły zdrowia mieszkańców, planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Członkowie komisji – przedstawiciele czołowych uczelni warszawskich, Rady m.st. Warszawy i Urzędu m.st. Warszawy – zwracali uwagę na wartość naukową i użyteczność zgłoszonych projektów oraz zgodność z celami strategii #Warszawa2030.

Stypendia m.st Warszawy dla doktorantów

Do tej pory wśród istniejących programów stypendialnych brakowało narzędzi adresowanych do młodych badaczy, które jednocześnie stymulowałyby zainteresowanie Warszawą, jako przedmiotem lub obszarem badań. Zachęcenie doktorantów tematyką istotną dla miasta pozwoli urzędnikom podejmować działania poparte wynikami badań naukowych.

Pomoc materialna będzie przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania. Wyniki pomyślnie zrealizowanych badawczych projektów stypendialnych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.