Prezydent stolicy w Płocku

0
103

29 sierpnia, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski spotkał się z prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim, aby porozmawiać o skutkach awarii kolektora przesyłowego ścieków pod Wisłą, wsparciu i koordynacji wspólnych działań w tym trudnym czasie.

W ramach współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy i Wodociągów Płockich, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zarządził dodatkowe, regularne przeprowadzanie pomiarów wody w Wiśle na odcinku rzeki między obydwoma miastami. 

– Warszawska kranówka jest bezpieczna, a my staramy się pomóc innym miastom w dół rzeki. Dziś, z pomocą MPWiK pobraliśmy w Płocku pierwszą próbkę wody z Wisły, aby mieć punkt odniesienia przed nadejściem fali po wczorajszej awarii rurociągu. Między Warszawą a Płockiem jest siedem takich punktów poboru próbek, które w następnych dniach będziemy badali w dwóch akredytowanych laboratoriach MPWiK– mówił Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Płocku i dodał – Badania wody będą wykonywane tak długo, aż uznamy, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców oraz środowiska. 

Dzisiaj w Płocku nastąpił pierwszy pobór wody z Wisły po awarii kolektora przesyłowego ścieków w Warszawie. Punktów pomiaru na linii Warszawa-Płock jest siedem: to okolice warszawskiego ujęcia wody Gruba Kaśka, za oczyszczalnią „Czajka” (500 metrów od miejsca zrzutu ścieków) przed i za Nowym Dworem Mazowieckim, w Wyszogrodzie, Zakrzewie Kościelnym i Płocku.

Próbki wody z Wisły są kierowane do dwóch akredytowanych laboratoriów MPWiK, które znajdują się w zakładzie Spółki w Wieliszewie pod Warszawą i w oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Podczas spotkania prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zapewnił, że obecnie sytuacja w mieście jest stabilna i nieustannie monitorowana. Wodociągi Płockie są przygotowane do uzdatniania wody pobieranej z Wisły. Prowadzone są również wzmożone kontrole jakości wody zarówno surowej (przed uzdatnianiem), jak i po uzdatnieniu, która jest dostarczana mieszkańcom. Kontrole prowadzą również Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.