POLICJANCI Z BERLINA Z WIZYTĄ W WARSZAWIE

0
95

35 funkcjonariuszy z Berlina odwiedziło 12 września Komendę Stołeczną Policji. Podczas pierwszej części goście zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem północnopraskiej komendy rejonowej Policji a podczas drugiej mieli okazję zobaczyć, jak działa „serce” stołecznej jednostki, czyli Stołeczne Stanowisko Kierowania.

To pierwsza ich wizyta w Warszawie, stąd ogromne zainteresowanie tym, jak funkcjonują stołeczne jednostki i komórki organizacyjne polskiej Policji. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali o strukturze organizacyjnej komendy rejonowej Policji Warszawa VI i zadaniach poszczególnych komórek. Członkowie delegacji zwiedzili pomieszczenia dyżurnego, dla osób zatrzymanych oraz pomieszczenie miejskiego monitoringu. Zapoznali się z organizacją wydziału prewencji i wywiadowczo-patrolowego. Porównywali sposób funkcjonowania komórek wystawiających służby w rejonie i sprzęt wykorzystywany w służbie, pracę dzielnicowych oraz zespołu wykroczeń. Z uwagą przysłuchiwali się też informacjom o projektach z zakresu prewencji kryminalnej, realizowanych na terenie Pragi Północ, Targówka i Białołęki.

Podczas drugiej części wizyty studyjnej niemieckich funkcjonariuszy w KSP goście odwiedzili Stołeczne Stanowisko Kierowania w Pałacu Mostowskich. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli jedno z najważniejszych miejsc dla funkcjonowania całego stołecznego garnizonu. Zapoznali się z procedurami obowiązującymi podczas zabezpieczenia różnego rodzaju imprez masowych w Warszawie, w tym imprez sportowych oraz systemem monitoringu, wykorzystywanym podczas codziennej służby i pracą służb dyżurnych. Obejrzeli również Mobilne Centrum Monitoringu, dowiedzieli się, jak jest wyposażone oraz jakie ma możliwości techniczne. Z uwagą słuchali także o współpracy stołecznej Policji z innymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.