Ogarnij Inżynierię – inspiracja dla ursynowskich uczniów

0
92

Ogarnij Inżynierię to program edukacyjny dla szkół podstawowych, integrujący technologię druku 3D z wiedzą z przyrody, matematyki, informatyki i techniki. Dzięki wsparciu władz Dzielnicy Ursynów do programu Ogarnij Inżynierię dołącza 700 czwartoklasistów z 13 publicznych szkół podstawowych z Ursynowa. 

Pozostałe 3 publiczne szkoły podstawowe realizują program Ogarnij Inżynierię już od kilku lat. Od września 2019 roku wszystkie publiczne szkoły na Ursynowie będą uczestniczyły w programie.   

Ogarnij Inżynierię to jedyny program w Polsce łączący elementy inżynierii, edukacji STEAM i druku 3D w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej na regularnych lekcjach. Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 będą realizować moduł “Tajemnice zielonych dachów”. W programie dzieci uczą się  kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i pracy zespołowej – umiejętności niezbędnych, by odnieść sukces w dorosłym życiu. Uczniowie stają się odkrywcami i konstruktorami. Poznają praktyczne zastosowanie pojęć i koncepcji naukowych. Wiedza, która kojarzyła się z nudną, podręcznikową teorią, zamienia się w fascynującą przygodę. Takie metody pracy sprawiają, że uczniowie dużo bardziej angażują się w lekcje i są bardziej zmotywowani do uczenia się przedmiotów ścisłych.

Program realizowany jest przez Fundację Katalyst Engineering, niezależną fundację non-profit, która działa od czerwca 2015 roku. Misją fundacji jest pobudzanie wyobraźni i budowanie zainteresowania uczniów inżynierią i naukami ścisłymi, poprzez zapewnienie szkołom podstawowym innowacyjnego programu inżynieryjnego stworzonego na ich potrzeby, opartego na współpracy oraz wymianie doświadczeń.

Program Ogarnij Inżynierię inspiruje polskich nauczycieli od czterech lat, w tym czasie wzięło w nim udział 78 szkół, 578 nauczycieli i ponad 20 tysięcy uczniów.

Dlaczego inżynieria?

Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na inżynierów i pracowników wykonujących zawody techniczne, natomiast raporty edukacyjne pokazują, że coraz mniej uczniów interesuje się tymi dziedzinami. Według prognoz, w najbliższych dziesięcioleciach tendencje te będą się nasilać. Dlatego bardzo ważne jest, by pobudzać zainteresowanie młodych ludzi przedmiotami ścisłymi, a także prezentować inżynierię jako atrakcyjny kierunek rozwoju zawodowego.