Obywatelski Parlament Seniorów obradował po raz czwarty

0
72

1 października to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku. Tego dnia w Warszawie odbyła się IV sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z udziałem 460 delegatów z całego kraju.

Obywatelski Parlamentu Seniorów (OPS) reprezentuje blisko 9 milionów seniorów w Polsce. Delegatami OPS są przedstawiciele wszystkich najważniejszych środowisk senioralnych w Polsce, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz rad seniorów. Wśród delegatów OPS są osoby reprezentujące inne organizacje senioralne o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym.

Na spotkaniu w Muzeum Polin była także reprezentacja warszawskich seniorów, których mieszka w stolicy 480 tysięcy. – Jesteście państwo jednym z największych potencjałów naszego miasta. Pełni energii i mądrości, którą dzielicie się z młodszymi pokoleniami – mówił, witając seniorów na sesji plenarnej OPS, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziękował za to wszystko, co najstarsi mieszkańcy stolicy robią dla swoich społeczności.

Delegaci podsumowali obrady przyjęciem Deklaracji Programowej, dokonano wyboru nowych władz na kolejną kadencję a także oceniono rządowe i samorządowe programy skierowane do osób starszych.

Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) zainaugurował swoją działalność 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP. Od 2016 roku OPS pozbawiony jest możliwości odbywania swoich corocznych spotkań w Sejmie. Po raz trzeci drugi sesja plenarna OPS odbywa się przy wsparciu m.st. Warszawy. OPS to efekt trwającego ponad dekadę procesu konsolidacji ruchu senioralnego w Polsce, a zarazem wypełnienie rekomendacji Parlamentu Europejskiego zalecającej powołanie w każdym kraju członkowskim UE Parlamentu Seniorów, mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych.

11 września 2015 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o osobach starszych, która nałożyła na rząd obowiązek stałego monitorowania sytuacji polskich seniorów. Obecnie główne cele aktywności OPS koncentrują się wokół powstających regionalnych struktur oraz prac w komisjach problemowych dotyczących polityki senioralnej.

Warszawa dla seniorów

Aktywny senior
To pogram, w ramach którego seniorzy korzystają z bezpłatnych ćwiczeń zwiększających sprawność fizyczną, dostosowanych do ich potrzeb (2 razy w tygodniu po 45 minut, cykl składa się z 15 spotkań i jednego wykładu). W tym roku Warszawa podwoiła budżetu programu: z 470 tys. zł w 2018 r. do prawie miliona złotych obecnie, dzięki czemu z oferty skorzysta ponad 3,5 tysiąca seniorów.
„Aktywny senior” to nie tylko zajęcia ruchowe pod opieką fachowych instruktorów. To także edukacja prozdrowotna – porady dla seniorów, co powinni robić, żeby zwiększać sprawność i komfort życia. Od 2019 r. z programu „Aktywny senior” korzystają osoby w wieku 60+ (w 2018 r. były to osoby powyżej 65. roku życia).  

E-Senior
Zwiększyliśmy też budżet innego programu dla seniorów: e-Senior. To nauka obsługi komputera, podstawowych programów oraz bezpiecznego poruszania się po świecie cyfrowym. W 2018 r. na e-Seniora i Punkty Wsparcia Cyfrowego wydaliśmy 570 tys. złotych, w tym roku wydamy ponad 700 tysięcy.
Uniwersytety Trzeciego Wieku
Warszawa dotuje działalność 21 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwiększyliśmy sumę dofinansowanie do 3 mln zł na lata 2019-21.

Złota rączka  
Druga edycja programu rusza od października tego roku i będzie realizowany do czerwca 2021 r. za 760 000 zł. z budżetu miasta. Mogą z niego korzystać mieszkańcy Warszawy powyżej 75 roku życia. „Złota rączka” to fachowa pomoc w drobnych naprawach domowych, opłaconych przez miasto.

Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, które działa już na Woli, okazało się sukcesem. Powstaną dwa kolejne centra na Białołęce i na Ochocie. W budżecie miasta rezerwujemy na ten cel 37 mln zł.

Warszawska Rada Seniorów działa w stolicy od 5 lat, a rady dzielnicowe są we wszystkich dzielnicach. Z inicjatywy WRS organizowany jest konkurs „Miejsca przyjazne seniorom” promujący instytucje i organizacje z wyjątkową ofertą dla starszych osób. Rada Seniorów opiniuje konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez miejski Zespół Realizacji Polityki Senioralnej, współpracuje przy organizacji Warszawskich Dni Seniora i Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Członkowie rad seniorów angażują się w wolontariat podczas imprez sportowych i uczestniczą w pracach Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.
Centrum Alzheimera (wybudowane w 2011r._ – to jedyna w Polsce publiczna, całodobowa, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza, przeznaczona dla cierpiących na tę chorobę.
W Warszawie funkcjonują 22 domy dziennego pobytu oraz 68 klubów seniora.