” JABŁKO LUB CYTRYNKA” W REMBERTOWIE

0
105

Rembertowcy dzielnicowi wspólnie z tamtejszą delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz Dyrekcją Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy al. Sztandarów 2 przeprowadzili akcję profilaktyczną pn. „Jabłko lub cytrynka” realizowaną w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”.

Celem akcji “Jabłko lub cytrynka” było promowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród kierowców, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz podniesienie świadomości uczestników ruchu o zagrożeniach mogących wystąpić w rejonie placówek oświatowych.

W ramach tej akcji, przy al. Sztandarów skontrolowano 11 uczestników ruchu pod kątem przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. W przypadku, kiedy kierowca ich nie przestrzegał, zamiast mandatu karnego, otrzymywał od funkcjonariusza policji pouczenie, a od dzieci cytrynkę. Jeśli zaś kontrola wypadła pozytywnie, kierowca został nagrodzony przez dzieci brawami, otrzymał jabłko oraz gadżet odblaskowy ufundowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W akcji uczestniczyło łącznie 21 dzieci, które nagrodziły 7 kierowców, a „ukarały”cytrynką 4.

Wydarzenie to zapoczątkowało coroczny cykl spotkań i zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w rembertowskich szkołach z uczniami klas pierwszych. prowadzonych przez delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zaradzania Kryzysowego przy współpracy z dzielnicowymi Komisariatu Policji Warszawa Rembertów.