Drugi etap rekrutacji „podwójnego rocznika”

0
165

W warszawskich szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych rusza nabór uzupełniający. W czwartek, 25 lipca opublikowane zostały listy uczniów przyjętych po pierwszym etapie rekrutacji, a także lista szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Briefing prasowy, od lewej – Dorota Łoboda, radna, Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji

Uczniowie mieli obowiązek do środy 24 lipca potwierdzić wolę nauki w szkołach, do których zostali zakwalifikowani w I etapie rekrutacji. Wymaganych dokumentów nie dostarczyło 3587 osób, w większości spoza Warszawy. Tym samym liczba wolnych miejsc w szkołach wszystkich typów wzrosła do 6221.

Szczegóły:

  • Technika – 1979 wolnych miejsc
  • Szkoły branżowe I stopnia – 728 wolnych miejsc
  • Licea ogólnokształcące – 3514 wolnych miejsc

Powody, dla których młodzież rezygnowała się z uczenia się w szkołach, do których zakwalifikowała się w pierwszym etapie rekrutacji, były różne. Największy odsetek tych, którzy nie potwierdzili woli uczenia się, stanowią kandydaci spoza Warszawy (2134). Część zrezygnowała, bo nie znalazła miejsc w stołecznych bursach. Placówki te dysponują 539 miejscami, a na rok szkolny 2019/20 przyjęto tylko 169 nowych kandydatów. Prawie pół tysiąca – odeszło z kwitkiem.

Przepełnione szkoły

W pierwszym etapie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostało się 39 tysięcy uczniów (z 47 tysięcy wszystkich kandydatów). Do żadnej ze szkół nie zakwalifikowało się 3173 uczniów. Większość z nich (2604 osoby, czyli 82 proc.) chce kontynuować naukę w liceum, a nie w szkole branżowej czy technikum, co czwarty ma świadectwo z paskiem. W drugim etapie rekrutacji pozostało 470 wolnych miejsc w najlepszych liceach (szkoły z pierwszej dwudziestki rankingu Perspektyw).

– Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by zwiększyć pulę miejsc dla kandydatów. Wiemy już, że dzięki naszej determinacji miejsca wystarczy dla wszystkich. Teraz będziemy musieli zmierzyć się z problemem braku nauczycieli, przepełnionymi szkołami i trudnymi warunkami do nauki. Możecie być pewni, że i tym razem zrobimy wszystko, żeby skutki tzw. deformy były jak najmniej dotkliwe dla uczniów – podkreśla wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.

Od września godziny pracy szkół zostaną wydłużone – lekcje mogą trwać do 17.30, a dodatkowe zajęcia nawet do 20.00.

Rekrutacja uzupełniająca

Na stronie internetowej https://warszawa.edu.com.pl/ – zarówno w części dla kandydatów po szkole podstawowej jak i po gimnazjum – jest zakładki „wolne miejsca”. To tam można sprawdzać, w których szkołach są jeszcze dostępne miejsca. Uwaga – o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń.

Podania o przyjęcie należy składać w formie papierowej (druki można znaleźć na stronach internetowych szkół lub w sekretariatach) – od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00. Kandydaci mogą je składać do nieograniczonej liczby szkół.

Do podania należy dołączyć kopie:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty;
  • dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych.

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły uczniowie mogą jeszcze skorzystać z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym – na spotkania zapraszamy od 26 do 28 lipca do Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4.

19 sierpnia o godz. 12.00 – komisje rekrutacyjne w szkołach ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci będą potwierdzali wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym zostaną ogłoszone przez komisje rekrutacyjne 28 sierpnia o godz. 10.00.