Blisko 150 tysięcy na oświatę i sport

0
104

W poniedziałek (12 sierpnia) pomiędzy Urzędem Dzielnicy Ursynów a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostały podpisane dwie umowy. Dzielnica Ursynów otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 144 250,00 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 oraz dofinansowanie zadania pn. „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila”. 

Umowy zostały podpisane pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez członków Zarządu Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika (Marszałka Województwa Mazowieckiego) i Wiesława Raboszuka (Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego), oraz Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy, reprezentowaną przez Roberta Kempę (Burmistrza Dzielnicy Ursynów) i Piotra Zalewskiego (Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Ursynów).

Dokumenty dotyczą udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

– „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” („MPDP”).

Celem programu „MPDP” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy w ramach podpisanej umowy uzyska dofinansowanie na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, przy ul. Mandarynki 1.

Wartość inwestycji: 100 000,00 zł

Otrzymane dofinansowanie: 49 000,00 zł

– „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” („MIWIS MAZOWSZE 2019”).

Celem programu „MIWIS MAZOWSZE 2019” jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Dzielnica Ursynów w ramach podpisanej umowy otrzyma środki na dofinansowanie zadania pn. „Skatepark i pumptrack pod Kopą Cwila”, czyli inwestycji wybranej do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

Wartość inwestycji: 474 430,48 zł

Otrzymane dofinansowanie: 95 250,00 zł