Ursynów – Intensywne prace remontowe w placówkach oświatowych

0
40

Zarządu Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o przekazaniu kwoty  1 580 000 zł do placówek oświatowych na realizację prac remontowych. Najpilniejsze z nich zostały zrealizowane podczas ferii zimowych.– Czas odpoczynku dzieci to idealny moment na przeprowadzenie remontów szkół i również w tym roku efektywnie wykorzystaliśmy czas ferii. Kontynuujemy inwestycje w oświatę –  zwiększenie komfortu nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli pozostaje jednym z priorytetów naszych działań – mówi Burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Podczas ferii zostały wykonane m. in następujące remonty:

  • Remont sal  dydaktycznych w SP 336
  • Remont podłóg w siedmiu salach lekcyjnych w SP 100
  • Remont łazienki dla osób niepełnosprawnych w SP 340

Przekazana kwota 1 580 000 zł zasili budżety remontowe wg podziału: szkoły podstawowe 745.000 zł, przedszkola 385 000 zł, licea ogólnokształcące 450 000 zł.

Łączna kwota na remonty i inwestycje placówek oświatowych w 2018 roku wynosi 27 653 504 zł . Dalsze prace remontowe w przedszkolach, szkołach podstawowych
i liceach będą realizowane wg ustalonych harmonogramów.