PONAD 30 TYS. ZGŁOSZEŃ 19115

0
61

Średnio 86 zgłoszeń każdego dnia 2018 roku wysłali do ZDM mieszkańcy za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. W ubiegłym roku obsłużyliśmy ponad 31 tys. zgłoszeń, – prawię o połowę więcej niż rok wcześniej.PONAD 30 TYS. ZGŁOSZEŃ 19115Najwięcej zgłoszeń wpływa za pośrednictwem aplikacji na smartfony Warszawa 19115. Aplikacja na telefony z systemem iOS, Android i Windows Phone działa w oparciu o nawigację GPS. W aplikacji dostępne są mapy z zaznaczonymi zgłoszeniami, dzięki czemu można sprawdzić, czy ktoś wcześniej nie zgłosił podobnego zdarzenia. Można także przeglądać historię swoich zgłoszeń oraz w przypadku reklamacji połączyć się bezpośrednio z numerem 19115.

Zgłoszenia mieszkańców najczęściej dotyczyły oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, stanu nawierzchni chodników, dróg rowerowych, jezdni oraz rowerów miejskich. Były to nie tylko awarie, ale także propozycje modernizacji oświetlenia, zmian w oprogramowaniu sygnalizacji świetlnej, zmian w organizacji ruchu, wytyczenia nowych przejść dla pieszych czy ustawienia stacji rowerowych Veturilo.

Od 1 stycznia 2018 roku numer 19115 jest także numerem telefonu do Pogotowia Drogowego ZDM. Dotychczas mieszkańcy zgłaszali awarię pod jednym z dwóch numerów – 19115 lub Pogotowia Drogowego. Zmiana ta uprościła i usprawniła proces obsługi mieszkańców.

Co roku liczba zgłoszeń, jakie wpływają do Zarządu Dróg Miejskich, zwiększa się średnio o 40 proc. W 2018 roku było to 31554, rok wcześniej 21202, a w 2016 roku 15276. Od momentu uruchomienia systemu (od 4 listopada 2013 roku) z tej formy kontaktu z ZDM mieszkańcy skorzystali 87 tys. razy. Jest to prawie 10 proc. wszystkich zgłoszeń obsłużonych przez wszystkie jednostki miejskie w systemie Warszawa 19115. Mimo rosnącej liczby zgłoszeń skrócił się średni czas oczekiwania na odpowiedź. W 2018 roku było to średnio 2,8 dnia.

Zgłoszenia można kierować:

Dzięki kilku kanałom komunikacji system jest dostępny dla każdego. Miejska usługa jest dostępna w trybie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu.