Konkurs na dyrektora Domu Spotkań z Historią

0
38

Nowy dyrektor Domu Spotkań z Historią, samorządowej instytucji kultury m.st. Warszawy, będzie wyłoniony w konkursie. Prezydent m.st. Warszawy podpisał stosowne zarządzenie w tej sprawie.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Spotkań z Historią. Decyzję podjął w związku z kończącą się w grudniu br. kadencją Piotra Jakubowskiego, obecnego dyrektora DSH.

Dom Spotkań z Historią został powołany w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 r. działa jako instytucja kultury m.st. Warszawy.  Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i pamięci o XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia totalitaryzmu, historii lokalnej i historii kultury. DSH łączy działania wystawiennicze (oparte często na kolekcjach nieznanych zdjęć; wystawy plenerowe w galerii przed siedzibą przy ul. Karowej) i dokumentacyjno-badawcze z działaniami edukacyjnymi (zajęcia interdyscyplinarne, różnorodne formy warsztatów, spacery) i wydawniczymi (szeroki wybór książek, dotyczących XX wieku, popularny kalendarz –„Zdzierak warszawski”). Pozostaje znaczącym ośrodkiem opiniotwórczym, kształtującym – w oparciu o popularyzację wiedzy historycznej – współczesną świadomość obywatelską.

DSH upowszechnia historię przez źródła i świadectwa indywidualne. Wspólnie z Ośrodkiem KARTA prowadzi Archiwum Historii Mówionej (AHM), największy w Polsce zbiór relacji świadków historii XX wieku. Gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej, digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.

Od 2009 r. jest organizatorem wydarzeń, związanych z obchodami rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. – Festiwalu Wyłącz System, upowszechniającego wiedzę o najnowszej historii Polski. Od marca 2013 r. jest realizatorem projektu Warszawski Ogród Sprawiedliwych (w Dzielnicy Wola, na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego), gdzie co roku wyrastają drzewka, dedykowane ratującym życie innych w okresie totalitaryzmów.

Dom Spotkań z Historią, obok m.st. Warszawy i Fundacji im. Kazimierza Moczarskiego, jest organizatorem konkursu Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego za najlepszą książkę, poświęconą najnowszej historii Polski.

Decyzją Prezydenta Trzaskowskiego od kwietnia 2019 r. DSH stał się też wydawcą „Dwutygodnika”, największego w Internecie magazynu o kulturze w Polsce, opisującego zjawiska literackie, teatralne, artystyczne, muzyczne, filmowe i medialne.

Rozpoczęcie procedury konkursowej nastąpi w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.