Jak zmierzyć rezystancję izolacji? Pomiary elektryczne w Warszawie

0
53

Czym jest rezystancja izolacji i jak ją zmierzyć? Kiedy należy wykonać takie pomiary elektryczne? Te i wiele innych pytań nurtują osoby odbierające np. nowy obiekt lub budynek mieszkalny. Jeśli Ty także szukasz odpowiedzi zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Czym jest rezystancja izolacji – pomiary elektryczne w Warszawie

Rezystancja izolacji to pomiar określający przewodność prądu. Jeśli chcemy poznać bardziej naukową definicję to brzmi ono następująco – rezystancja to matematyczna odwrotność przewodności. Zależność wygląda następująco, im większa rezystancja, tym gorsza przewodność. Oznacza to, że im większą rezystancję ma urządzenie, tym gorzej przewodzi prąd. Wartości rezystancji izolacji mają wpływ na bezpieczeństwo instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Zbyt niski poziom rezystancji może skutkować porażeniem prądem lub wystąpieniem pożaru. Chcąc wykonać pomiar elektryczny rezystancji izolacji skorzystajmy z pomocy specjalistów z firmy Opal z Warszawy.

Pomiar elektryczny rezystancji izolacji – kiedy należy go wykonać?

Pomiar elektryczny rezystancji izolacji należy do rutynowych i wymaganych pomiarów. Zazwyczaj wykonuje się go przed oddanie budynku lub przed wypuszczeniem sprzętu elektrycznego do sprzedaży. Każdy kolejny pomiar jest pomiarem kontrolnym i należy go wykonać, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi. Izolacja zapewnia, że użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z przewodami pod napięciem oraz wyklucza wystąpienie zwarcia pomiędzy przewodami a obudową urządzenia.

 Do pomiaru elektrycznego użyj miernika

Czym wykonać pomiar elektryczny rezystancji izolacji?

Do wykonania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji służy multimetr, czyli uniwersalny miernik. Jeśli chcemy użyć tego urządzenia do pomiaru elektrycznego zdecydowanie nie powinniśmy kupować najtańszego dostępnego na rynku. Pomiar elektryczny wykonany takim miernikiem może spowodować niebezpieczeństwo większe niż sama uszkodzona izolacja. Ponadto najtańszy sprzęt może stworzyć zagrożenie dla samej osoby dokonującej pomiaru elektrycznego i osób znajdujących się w pobliżu niej. Jeśli zdecydujemy się na kupno miernika powinien on posiadać atest oraz aktualne świadectwo wzornictwa. Najrozsądniej do wykonania tego zlecenia jest zatrudnić profesjonalnego elektryka z Warszawy. Najlepiej, aby posiadał on świadectwo do eksploatacji wraz z uprawnieniami w zakresie kontrolno-pomiarowym oraz uprawnienia dozoru D wraz z zakresem kontrolno-pomiarowym. Posiadanie drugich uprawnień upoważnia do podpisania protokołu odbioru. Elektryk z Warszawy z jakimikolwiek uprawnieniami niewykonana pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji. Ewentualnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania pomiaru elektrycznego jednej osobie, a sporządzenie protokołu i nadanie mu mocy prawnej drugiemu specjaliście.

Pomiar elektryczny rezystancji izolacji – gdzie go wykonać?

Określenie konkretnego miejsca do wykonania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji nie jest takie proste. Sprawna i dobra izolacja powinna znajdować się przede wszystkim między przewodami a częściami obudowy. W głównej mierze obejmuje ona izolację przewodników elektrycznych, by uchronić je przed kontaktem z niebezpiecznymi czynnikami. Najczęściej pokrywa się je materiałem izolacyjnym. Jeśli mówimy o przewodniku podłączonym do elementów elektrycznych izolację zapewnia bezpieczna odległość, dystans oraz prześwity. W tym przypadku materiał izolacyjny jest zbędny. Dodatkowo żyły przewodzące prąd można izolować od siebie za pomocą folii izolacyjnej, mas odlewniczych oraz innych ciał stałych.

Do wykonania pomiarów elektrycznych zatrudnij fachowca

Częstotliwość wykonywania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji

Prawo budowlane określa częstotliwość wykonywania pomiaru elektrycznego rezystancji izolacji. Większość budynków musi być kontrolowana przynajmniej raz na 5 lat. Natomiast co roku kontroli powinny być poddane:

 • miejsca pracy,
 • obiekty komunalne,
 • pomieszczenia ze szczególnym ryzykiem wystąpienia pożaru.

Oprócz sprawdzenia instalacji piorunochronnej i instalacji elektrycznej warto poddać kontroli także pozostałe instalacje bezpieczeństwa jak oświetlenie awaryjne w obiektach użyteczności publicznej.  Jak wspomnieliśmy wcześniej warto, aby wszystkie pomiary elektryczne wykonał doświadczony elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Jak wykonać pomiar elektryczny rezystancji izolacji?

Po wezwaniu odpowiedniego fachowca cały proces pomiaru elektrycznego przebiega dość sprawnie. Należy wykonać pomiar elektryczny różnego rodzaju prądów jak:

 • prąd upływu izolacji,
 • prąd polaryzacji,
 • prąd ładowania pojemności.

Każdy z tych pomiarów zostanie wykonany za pomocą odpowiedniego urządzenia, czyli miernika. Metoda trójzaciskowa najczęściej wykorzystywana jest w pomieszczeniach o dużej powierzchni narażonej na zanieczyszczenia lub w obiektach o dużych wartościach rezystancji izolacji. Wykonując pomiar rezystancji izolacji kabla jego końcówkę, czyli żyłę izolacyjną należy owinąć metalową folią, a następnie połączyć z trzecim zaciskiem miernika. Pomiar elektryczny rezystancji izolacji polega na podaniu na zaciski mierzonego obiektu stałego napięcia pomiarowego i po określeniu płynącego w obwodzie pomiarowym prądu obliczenie przez mikroprocesor wartości rezystancji. Dzięki temu prąd powierzchniowy zostanie całkowicie wyeliminowany. Współczynnik absorpcji, który informuje nas o stanie izolacji jesteśmy w stanie wyliczyć właśnie z uzyskanych wyników pomiarów elektrycznych. Bardzo ważne jest, żeby przed wykonaniem pomiarów elektrycznych pamiętać o sprawdzeniu, czy mierzony obiekt został odłączony od zasilania. Do czynników, które mogą wpłynąć na pomiar elektryczny rezystancji izolacji to:

 • wilgotność,
 • temperatura,
 • napięcie pomiarowe,
 • czas pomiaru,
 • czystość powierzchni materiału izolacyjnego.

Praca elektryka to nie tylko wykonywanie pomiarów

Jak widzicie wykonanie pomiarów elektrycznych, choć proste wymaga zatrudnienia osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Nie powinniśmy ich wykonywać sami, aby nie stworzyć sytuacji zagrażającej naszemu życiu. Z prądem nigdy nie ma żartów i do każdych prac związanych z elektryką powinniśmy wezwać fachowca. Jeśli macie do wykonania jakieś prace związane z tą dziedziną szczerze polecamy firmę Opal z Warszawy.  

Artykuł powstał we współpracy z firmą Opal.

Opal Wojciech Popławski

ul. Włodarzewska 67

02-384 Warszawa

Tel. 885-765-192