Jak ubezpieczyć dom w Ursynowie?

0
47

Ubezpieczenie jest formą pomocy wzajemnej towarzyszącej od zawsze działalności człowieka. Ochrona ubezpieczeniowa jest obietnicą pomocy, w przypadku powstania szkody w wyniku zdarzeń losowych, w zamian za składkę (opłatę), która rozkłada ciężar pokrycia strat na wiele jednostek. Ochrona ubezpieczeniowa oznacza gotowość przejęcia przez ubezpieczyciela materialnych i niematerialnych skutków ryzyk będących przedmiotem ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje uzyskanie pomocy finansowej, finansowanie kosztów powstałych szkód określonych w umowie ubezpieczeniowej, a w efekcie wypłacenie określonej kwoty odszkodowania lub świadczenia.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe są rodzajem ubezpieczeń gospodarczych, których istotą jest podział finansowego ciężaru kompensacji szkód losowych. Dzięki zawartemu ubezpieczeniu, gospodarstwo domowe może przenieść na ubezpieczyciela potencjalne problemy finansowe wynikające ze szkód losowych w wyniku wypadków ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia majątkowe stanowią osobny dział ubezpieczeń gospodarczych wyraźnie odseparowany od ubezpieczenia osobowego. Najczęściej przedmiotem takiego ubezpieczenia jest samochód lub nieruchomość oraz ruchomości, które się w nich znajdują. Ubezpieczenie najcenniejszych składników majątku jakimi są bez wątpienia nieruchomości gwarantuje rekompensatę strat mienia powstałych wskutek niezawinionych zdarzeń. 

Ubezpieczenie nieruchomości

Polisa mieszkaniowa chroniąca nasz majątek może mieć różne formy dopasowane do indywidualnych potrzeb poprzez wybranie odpowiednich dodatków i ustalenie sum ubezpieczenia. Polisa może obejmować samą nieruchomość, elementy stałe i ruchomości, jak również budynki oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Wybrać można zakres ochrony przed przez zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie, czy uderzenie pioruna oraz przed działalnością osób trzecich jak kradzież z włamaniem, wandalizm, graffiti i inne. Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie, niekiedy konieczna jest pomoc rzeczoznawcy, bo niedoubezpieczenie jest błędem, który może przynieść nam spore straty. W warunkach ogólnych umowy szczegółowo opisane są warunki wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Polisy majątkowe z oczywistych przyczyn nie dają możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania. Jeśli ubezpieczymy dom w dwóch lub trzech towarzystwach ubezpieczeniowych, to łączna suma odszkodowań nie może przekroczyć wartości poniesionych strat. 

Ubezpieczenia nieruchomości generalnie nie jest obowiązkowe jednak z oczywistych względów ponad 80% właścicieli mieszkań w Polsce ubezpieczyło swój dom.

Jak bezpiecznie i szybko ubezpieczyć dom w Ursynowie?

Ubezpieczenia majątkowe, zakładające ochronę dóbr materialnych, praw oraz zobowiązań majątkowych, które są proponowane przez największe towarzystwa ubezpieczeniowe różnią się zakresem odpowiedzialności, wyliczeniem sum ubezpieczeniowych, zakresem ochrony dodatkowej itd. Dlatego warto zasięgnąć porady i zaufać sprawdzonym doradcom, którzy pomogą wybrać polisę spełniającą nasze indywidualne oczekiwania. Dla osób chcących ubezpieczyć dom w Ursynowie lub w innych dzielnicach Warszawy, pełną ofertę z największych towarzystw ubezpieczeniowych, doradztwo w wyborze i zakresie ubezpieczenia mogą zaproponować doradcy z Eurofinance Ubezpieczenia Oddział Ursynów w Warszawie ul. Wąwozowa 4 lok. H6 Kabaty. Doradcy mobilni dojeżdżają do klienta w umówionym terminie.