12 ofert na wykonanie koncepcji budowy S7

0
47

Otwarte zostały oferty w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla budowy S7 Kiełpin – Trasa AK w Warszawie. Najniższą cenę, 4,1 mln zł, zaoferował Value Engineering Sp. z o. o., natomiast najwyższą cenę, 8,7 mln zł, ma oferta złożona przez Europrojekt Gdańsk S.A.

Fot: instagram.com/warszawska_ulica

Kosztorys inwestorski wynosi 3,5 mln zł. Termin realizacji wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

– doświadczenie personelu
– prowadzenie strony internetowej

– cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na czerwiec 2019 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Przypomnijmy, że pierwszy przetarg nieograniczony został ogłoszony we wrześniu 2018r. a w grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma TPF (3,4 mln zł). W styczniu br. firma ta zrezygnowała z podpisania umowy, co skutkowało unieważnieniem postępowania (kolejna oferta znacznie przekraczała kosztorys inwestorski). Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło 30.01.2019r.

O inwestycji

Przyszły odcinek S7, pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Bemowa i Chomiczówki planowa droga przejdzie dwoma tunelami. Projektowana droga posiada długość około 12,9 km i w początkowej części przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej. Następnie za węzłem „Kolejowa” droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie.

Dalej droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do połączonych jezdnią zbierająco-rozprowadzającą zespolonych węzłów „Wólka Węglowa” i „Janickiego”. Dalej, za ul. Arkuszową, planowana droga schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł „Generała Maczka” a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł „NS”. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wjazd na trasę S7 będzie możliwy poprzez następujące węzły: „Kolejowa”, Wólka Węglowa”, „Janickiego”, Gen. Maczka, „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej S8).

 Planowany harmonogram realizacji:

– III kwartał 2020r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”:

– II kwartał 2021r. podpisanie umowy z Wykonawcą

– 2022r. – 2024r. realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,7 mld zł.